deutsch
deutsch
spanisch
spanisch
spanisch
spanisch

Firma

Co kryje się za nazwą foldAirs®?

Jesteśmy niemiecką firmą, która oferuje wirtualne usługi w ramach ochrony konsumenta. Stwierdziliśmy, że większość kontaktów handlowych między konsumentami a firmami nie jest odpowiednio postrzegana. W większości przypadków mamy do czynienia z przyzwyczajeniem „zwykłego” opłacania rachunków.

Niestety ta „lojalność” ze strony większości firm nie jest aktywnie nagradzana. Natomiast nowi klienci są pozyskiwani za pomocą ofert oszczędnościowych, premii i innych dodatków.

Abyś nie musiał tylko dalej płacić „zwykłych” faktur, lecz miał także możliwość skorzystania z lepszych ofert, odciążamy Ciebie pod względem wypowiadania umów, porównywania taryf i oferentów.

Podstawę naszej działalności stanowi przy tym stale nasz kodeks zachowania.

To jest właśnie foldAirs®


Czym się zajmujemy? 

foldAirs® oferuje ekskluzywny serwis związany ze wszystkimi umowami na czas określony.

Wspólnie znajdziemy wszystkie Twoje bieżące umowy, zaznaczymy dla Ciebie, kiedy należy je przedłużyć i zgłosimy się do Ciebie w odpowiednim czasie z pasującymi opcjami zmiany.

Nie ma znaczenia, czy chodzi o wypowiedzenie, przedłużenie czy zmianę. W każdej chwili oferujemy odpowiednią usługę — z każdego miejsca, w każdym czasie i bezpłatnie.


Nasz cel

foldAirs® angażuje się w akceptowalną społecznie produkcję towarów i usług. Zdeklarowanym celem foldAirs® jest zrównoważone połączenie ekonomicznej, ekologicznej i społecznej odpowiedzialności w ramach ochrony konsumentów.

Ale przede wszystkim: brak zmartwień, bezpieczeństwo i sprawiedliwość dla wszystkich

Skontaktuj się z nami bezpłatnie
0800 - 3 770 777